Doneren

27 april 2022

Voorlopig ontwerp is opgeleverd

Met partners Designwolf en BOOM Landscape is er voor de Drieklimatenkas een voorlopig ontwerp tot stand gekomen: de blauwprint voor een unieke kasinrichting.

In mei is het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de inrichting van de Klimatenkas gepresenteerd door de bureaus BOOM Landscape en Designwolf. Een heuglijk feit, want zo wordt dit droomproject weer een stukje tastbaarder. Met het VO is het uitgewerkte definitieve plan weer een stap dichterbij. De bedoeling is dat je in de nieuwe kas het belang van biodiversiteit ervaart. De educatieve en toegankelijke laag is daarom heel belangrijk in het ontwerp. Zo zie je in het VO bijvoorbeeld een nieuwe ruimte, waar doorgangen naar alle ‘klimaatsecties’ zijn. Deze wordt zodanig ingericht dat je als bezoeker in één keer kunt zien wat het effect van klimaat op planten is. 

Want het doel van de nieuwe kas is dat de bezoeker ‘anders’ naar buiten gaat: de kas laat zien wat de betekenis en het belang is van biodiversiteit. Drie ruimtes vertellen elk hun eigen klimaatverhaal: met landschappelijke storytelling wordt de bezoeker ondergedompeld in de tropen (waar planten constant de strijd om licht voeren), in de Zuid-Afrikaanse Kaap (waar periodieke branden voor veel dynamiek en vernieuwende cycli zorgen) en in de woestijn (waar planten zich letterlijk wapenen tegen extreme weersomstandigheden).

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het Definitieve Ontwerp: naar verwachting is dat eind deze zomer klaar.