Doneren

10 februari 2023

Toegankelijkheid in de nieuwe Klimatenkas

Met behulp van het advies van Stichting Accessibility is het definitief ontwerp optimaal toegankelijk gemaakt voor mensen met een (visuele) beperking.

Om de nieuwe Klimatenkas toegankelijk te maken is Stichting Accessibility betrokken bij het ontwerpproces. De Hortus streeft naar een inspirerende beleving voor iedere bezoeker. Met behulp van de waardevolle adviezen van Stichting Accessibility zal de nieuwe kas deze beleving kunnen bieden. Het ontwerp en de materiaalkeuze zijn erop gericht om de kas optimaal toegankelijk te maken voor mensen met een (visuele) beperking.

In de nieuwe kas zal de hoofdroute door de drie klimaten volledig rolstoeltoegankelijk zijn. De sfeer en beleving staan in de kas centraal en iedereen zal dit kunnen ervaren in de tropen, de Zuid-Afrikaanse Kaap en in de woestijn. Voor een toegankelijke hoofdroute zijn niet alleen de breedte en eventuele hoogteverschillen belangrijk. In de keuze voor de ondergrond op de route is er rekening gehouden met eventuele taststokken en steunstokken. De informatieborden en het beeldmateriaal hangen op een hoogte die voor iedereen bereikbaar is, zoals nu al het geval is in de tuin.

Er zijn ook aanpassingen gemaakt om mensen met een visuele beperking een unieke ervaring te kunnen bieden in de kas. Natuurbeleving in de kas gaat verder dan het zicht: je hoort en voelt de verschillen tussen de klimaten. De traptreden in de kas, uiteraard niet aanwezig op de hoofdroute, zullen een duidelijk contrast hebben om onveilige situaties te voorkomen. Informatie over de verschillende klimaten zal goed leesbaar worden weergegeven en aangevuld met audio.

Niet elk pad in de nieuwe kas kan voor iedereen toegankelijk gemaakt worden. De natuurlijke omgeving in de kas bevat hoogteverschillen die niet anders dan met een trap te realiseren zijn. In de nieuwe kas zullen de niet rolstoeltoegankelijke delen duidelijk worden aangegeven, om nare verrassingen te voorkomen. Met de toegankelijke hoofdroute en visuele aanpassingen hopen we dat de Hortus een prachtige, inspirerende plek is voor iedereen!