Doneren

27 oktober 2022

Nieuwe bijdrage voor de vernieuwing van de Klimatenkas

Met een bijdrage van het Zadelhoff Cultuurfonds zijn we weer een stapje dichter bij het verwezenlijken van onze vernieuwde Klimatenkasdroom.

Wij zijn zeer verheugd met de steun van Stichting Zadelhoff Cultuur Fonds, die een financiële bijdrage levert aan de vernieuwing van de Klimatenkas. Het fonds onderstreept het belang van dit project en hoezeer dit aansluit bij de doelstellingen van het fonds: bijdragen te geven aan culturele projecten die een sociaal-maatschappelijk karakter hebben.

Want dat is wat de vernieuwing van de Klimatenkas óók doet. De effecten van klimaatverandering op biodiversiteit worden langzaamaan steeds bekender, maar wij zien dat door een informatieachterstand over biodiversiteit en klimaat er een risico is op uitsluiting van groepen in de maatschappij. Niet iedereen leest en begrijpt de IPCC-rapporten. Wij denken dat dat kwalijk is en schadelijk voor de maatschappij. De Hortus voelt het als haar plicht om te realiseren dat íedereen goed geïnformeerd is over het belang van een rijke biodiversiteit en wat dit betekent voor de mens en het leven op aarde. Wij willen daarom meer mensen beter informeren. De Hortus speelt een belangrijke landelijke rol in (het summiere aanbod van) natuureducatie in Nederland en met de vernieuwde Klimatenkas en bijbehorende nieuwe programmering kunnen wij daar een volgende stap in zetten.

Binnenkort starten we ook met een nieuwe campagne voor onze bezoekers en Vrienden in de hoop dat zij (opnieuw) gaan doneren voor de Klimatenkas, want elke bijdrage helpt!