Doneren

02 februari 2021

De Kaapse collectie in het zonnetje

In de nieuwe kas wordt ook een nieuw verhaal expliciet toegevoegd aan de tuin: die van planten op de Zuid-Afrikaanse Kaap.

Met de keuze om de Kaapse collectie een eigen kasdeel te geven om haar verhaal te vertellen, geeft de Hortus de ruimte aan een van haar oudste en belangrijkste collecties. De Amsterdamse Hortus en Zuid-Afrika zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De familieband van de neven Simon van der Stel, gouverneur van de Nederlandse nederzetting Kaap de Goede Hoop, en Joan Huydecoper, commissaris van de Hortus Amsterdam, zorgden ervoor dat VOC-schepen de eerste Zuid-Afrikaanse planten naar Amsterdam brachten. Veel bekende huiskamerplanten en snijbloemen vinden hun oorsprong in Zuid-Afrika zoals de balkongeranium (Pelargonium), Clivia, Sanseveria, Agapanthus en Gerbera.

De Zuid-Afrikaanse collectie van de Hortus vertelt nog een ander verhaal. Het florarijk van de Kaap heeft een ongekende soortenrijkdom. Door de beschermde ligging (omringd door oceaan, gebergte en woestijnen), de ritmische dynamiek van warme zomers en koele winters en vooral door de natuurlijke cyclus van bosbranden, is het Kaapse gebied een biodiversity hotspot voor het plantenrijk. Een bijzondere plek die goed demonstreert welke invloed klimaat heeft op de biodiversiteit. De vraag is hoe lang deze soortenrijkdom zich op de Kaap kan handhaven onder klimaatsverandering en uitbreidende stedenbouw.

Omdat de Kaapse flora een grote behoefte heeft aan veel zonlicht, plaatsen we dit verhaal in het zuidelijke kasdeel van de Klimatenkas. Vol op de zonkant en met de mogelijkheid om een verbinding naar buiten te maken met het tuindeel langs de gracht. Zodat de winterharde Kaapse planten zelfs buiten kunnen staan.