Doneren

11 december 2021

Het eerste schetsontwerp

Met de partners Designwolf en BOOM Landscape werken we aan de unieke inrichting van de kas.

Halverwege december werd het eerste schetsontwerp van de nieuwe inrichting van de Klimatenkas gepresenteerd. De Hortus werkt met dit plan van de inrichting samen met BOOM Landscape en het bureau Designwolf. Waar BOOM Landscape een eigen specialiteit op landschappelijke inrichting heeft, is Designwolf gespecialiseerd in de inrichting van tentoonstellingsruimtes waar beleving, interactie en emotie centraal staan.

De ontwerp-opdracht was even simpel als dat het resultaat overweldigend moest zijn: In de nieuwe Klimatenkas wordt de bezoeker zo ondergedompeld in de drie klimaatzones dat hij daarna anders naar buiten gaat, omdat hij in de kas de betekenis van biodiversiteit is gaan inzien.

‘A hell of a job’, want er is geen vergelijkbaar voorbeeld te vinden. De Klimatenkas bestaat uit drie ruimtes, met ieder een eigen klimaat, een eigen thema en eigen verhalen over hoe soortenrijkdom tot stand komt en hoe planten zijn aangepast aan hun klimaat. Elke klimaatzone krijgt een eigen landschappelijke storytelling waarmee al de eerste belangrijke mechanismes van botanische diversiteit worden uitgebeeld. Zo wordt in de tropische kas het mechanisme concurrentie uitvergroot: in de tropen is voldoende water en warmte, maar de strijd om licht is er groot. Planten kunnen er naar hartenlust groeien, maar juist hierdoor is er maar beperkt ruimte en licht voor iedereen. Een concurrentie strijdt tot gevolg, wat leidt tot groei op de vreemdste plekken en inventieve nichevormingen. De tropen bestaan uit groei in lagen. En dat gaan we zien in de kas.

In de Zuid-Afrikaanse Kaap is ruimte en licht, maar daar zorgt de dynamiek van het klimaat voor een herhalende cyclus: door periodieke branden wordt in dit systeem de tijdlijn telkens teruggezet. De biodiversiteit manifesteert zich over die tijdlijn: het groeit, waaiert uit en moet weer opnieuw beginnen. De bezoeker kan straks zelf heen en weer over die tijdlijn van groei.

De hoofdroute voor de bezoeker leidt door de drie zones, maar in iedere ruimte is de mogelijkheid tot dwalen, tot zelf een weg kiezen. De inrichting en zeker de planten zullen de verhalen vertellen, en ook komen er 3 aparte ‘tentoonstellingsruimtes’ waarin de bezoeker geholpen wordt de verhaallijnen te ontdekken en waar het belang van die biodiversiteit over het voetlicht wordt gebracht.

Een schetsontwerp (SO) is eigenlijk de afronding van de eerste fase van het tekenproces. Globale verhaallijnen, de belangrijkste thema’s, maar ook wandelroutes, plantencollecties en materialen worden besproken. Hierna volgen nieuwe fases waarin de Hortus met BOOM Landscape en Designwolf de verhalen nog scherper zullen aftekenen in de kas. We hopen met de zomer van 2022 een heldere tekening te hebben van de inrichting.