Doneren

01 juli 2022

Fondsenwerving werpt haar vruchten af

In het afgelopen jaar zijn er verschillende fonds- en subsidieaanvragen ingediend voor de financiering van de vernieuwde Drieklimatenkas. En met succes.

Dit jaar hebben meerdere fondsen en partijen onze aanvragen toegekend. We zijn ontzettend blij met alle gulle bijdragen en we kunnen niet wachten om onze schitterende plannen te realiseren.

De Hortus mocht in eerdere jaren al rekenen op steun van onder andere het BPD Cultuurfonds, Hugo de Vries Fonds, Stichting Edwin Bouw Fonds, Stichting Dioraphte, Brook Foundation, gemeente Amsterdam, een anonieme familievereniging en een groep particulieren. In 2022 kregen wij een subsidie toegekend van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een prachtige bijdrage van de Hartwig Foundation. Wij willen alle gevers danken voor hun steun en vertrouwen.

Ook blij zijn we met de subsidie van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Zij hebben bijgedragen aan een gelieerd project, waarin we samen met TU Delft, Artis, Waternet en AMS Institute onderzoek kunnen doen naar de mogelijkheden van het opslaan en hergebruiken van regenwater. Hier draait de Klimatenkas uiteraard volop in mee, zodat we in de vernieuwde kas zo min mogelijk leidingwater hoeven te gebruiken: alles ten behoeve van een zo duurzaam mogelijke kas.

Ons netwerk gecombineerd met het enthousiasme dat velen voelen voor dit droomproject van de Hortus Amsterdam begint ook zijn vruchten af te werpen in het werven bij particulieren. Dit najaar start er weer een campagne gericht op onze Vrienden, bezoekers en Amsterdammers die doorloopt tot aan de opening van de vernieuwde Klimatenkas. Want we zijn er nog niet: elke bijdrage is van harte welkom – hoe klein ook – om ons verhaal over het belang van biodiversiteit over te kunnen dragen aan het grote publiek.