Doneren

08 december 2022

Definitief ontwerp goedgekeurd

Het definitieve ontwerp voor de nieuwe, verduurzaamde Drieklimatenkas is gereed en goedgekeurd: dat betekent dat we nu echt aan de slag kunnen!

Goed en belangrijk nieuws! Het definitieve ontwerp is gereed en goedgekeurd. Dat betekent dat de Hortus nu echt aan de vooravond staat van de grote renovatie. De grote kas aan de nieuwe Herengracht wordt de eerste verduurzaamde, gasloze publiekskas van Nederland. En bovendien de enige plek waar het belang van plantenbiodiversiteit en de relatie met klimaat wordt verteld. Planten en verschillende landschappen in drie unieke biotopen laten bezoekers ervaren hoe vormen en soorten ontstaan onder invloed van verschillende wereldklimaten.

De Hortus Amsterdam is één van de oudste botanische tuinen ter wereld. Al sinds de oprichting in 1638 functioneert zij als leertuin. De Hortus onderwijst over planten en leert mensen over het belang van planten voor het leven op aarde. Nu de biodiversiteit wereldwijd onder druk staat, wordt deze rol van de Hortus steeds belangrijker.

De huidige Drieklimatenkas stamt uit 1993 en moet hoognodig gerenoveerd worden; een moment dat de Hortus aangrijpt om de kas – geheel in lijn met de eigen missie – duurzaam te vernieuwen en zo de eerste klimaatneutrale publiekskas van Nederland te worden. “Als wij willen bereiken dat bezoekers anders gaan handelen, namelijk met zorg voor de natuur, dan moeten we ze daartoe inspireren en laten zien dat dat mogelijk is,” zegt directeur Carlien Blok. Zo krijgt de kas isolerende wanden, een dak van ETFE en  slimme, energiezuinige klimaatsystemen. Dit, bovenop de al eerder gerealiseerde koppeling met de Warmte Koude Opslag van de Hermitage Amsterdam, zorgt ervoor dat de gehele kas, inclusief het tropische gedeelte, gasloos kan worden verwarmd.

Begin december werd het plan door de raad van toezicht van de Hortus goedgekeurd. Het project gaat 8.5 miljoen euro kosten: door de gestegen bouwkosten en inflatie een stuk hoger dan de oorspronkelijke begroting.  “Er is inmiddels 4.5 miljoen gefinancierd en we kunnen rekenen op een lening van in ieder geval 1 miljoen. We hebben dus nog een flinke uitdaging, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat lukt. De thema’s die wij op een unieke manier voor het voetlicht gaan brengen zijn zo urgent, dat ik erop reken dat men hieraan wil bijdragen.”

De huidige kas zal in 2024 sluiten voor de verbouwing en zal weer opengaan in 2025, het jaar waarin Amsterdam haar 750 jarig bestaan viert.

—————————————————

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Gemeente Amsterdam, Stichting Dioraphte, Brook Foundation, Hugo de Vries Fonds, Stichting Edwin Bouwfonds, BPD Cultuurfonds, Zadelhoff Cultuur Fonds, Hartwig Foundation, Priva, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Hortus en vele (anonieme) donateurs en fondsen.

 

Betrokken bij de bouw en bij de duurzame vernieuwing van de kas zijn: architectenbureau ZJA, BOOM Landscape, Designwolf, Copijn, adviseurs van Infinitus, CRHS, AKOR, Lekhabo, ABT, Kingspan, Buitink en Vic Obdam.

https://youtu.be/9XuwmJv5nvQ