Steun ons

Voor de financiering van de noodzakelijke aanpassingen aan de Drieklimatenkas, is de Hortus in gesprek met gemeente, fondsen, subsidiegevers en bedrijven. Maar iedere euro is welkom. Steun de Hortus in dit project.

Protea

Een Proteadonateur kan eenmalig of periodiek schenken. Als dank bieden wij een naamsvermelding op een prominente plek in de vernieuwde Drieklimatenkas en in het Hortusmagazine, uitnodigingen voor speciale evenementen en de feestelijke opening in 2025.

€5000 of €1000 per jaar
voor een periode van 5 jaar

Bij een periodieke schenking (verdeeld over 5 jaar) is het belastingvoordeel maximaal. Een schenking van € 5.000,- kost netto zo’n € 500,- per jaar. Vul dit formulier in voor meer informatie of neem contact met ons op op via donaties@dehortus.nl

Orchidee

Een Orchideedonateur kan verschillende giften schenken. Als dank bieden wij een naamsvermelding in Hortus Magazine en sturen wij gedurende het project uitnodigingen voor evenementen en bezoeken achter de schermen.

Eenmalige gift tussen
500 - 5000

Een gift aan een culturele ANBI als de Hortus is fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van het inkomen betekent dat 42% of 52% belastingvoordeel. U kunt direct doneren op ons rekeningnummer NL19TRIO0379715120 t.n.v. Stichting Hortus Botanicus Amsterdam, o.v.v. Donatie Drieklimatenkas. Voor een periodieke schenking kunt u gebruik maken van dit formulier.

Meer weten over belastingvoordeel bij schenken aan een ANBI? Via onderstaande link kunt u uw persoonlijk voordeel uitrekenen.

Bereken voordeel

Agave

Elke donatie voor de ingrijpende vernieuwing van de Drieklimatenkas is meer dan welkom. Wij, de Amsterdammers en al onze toekomstige bezoekers zijn iedereen ontzettend dankbaar voor elke extra schenking. Bij een donatie vanaf 50 euro bent u Agave donateur. Tijdens de opening krijgen Agavedonateurs speciale rondleidingen.

U kunt direct doneren op ons rekeningnummer NL19TRIO0379715120 t.n.v. Stichting Hortus Botanicus Amsterdam, o.v.v. Donatie Drieklimatenkas.

Pers

Voor meer informatie, beeldmateriaal of een interview met de directeur Carlien Blok of een van de andere stuurgroepleden, kunt u contact opnemen met Barbara van Amelsfort, marketing en communicatie via 020-7025409 / 06-41818562 / barbara@dehortus.nl